DOOR: Dick Both

7 mei 2011

Deze tijd vraagt om deskundige schoolbestuursleden, stelt Dick Both. Het wordt steeds moeilijker om die te vinden. Hij reikt verschillende oplossingen aan. Meer dan de helft van de scholen geeft aan dat steeds minder ouders zich willen inzetten voor de school, zo blijkt uit een ledenpeiling van de Besturenraad onder protestants-christelijke scholen. Verder ziet meer […]

DOOR: Dick Both

7 mei 2011

Ook uw school zal de afgelopen jaren veel geïnvesteerd hebben in het opbrengstgericht(er) werken. Welke school heeft geen trainingen gevolgd om informatie uit de systemen te kunnen lezen, te analyseren en om te zetten in ander gedrag en handelen? Talloze congressen en seminars zijn georganiseerd – ook van overheidswege – om u en uw collega’s te overtuigen van […]

DOOR: Dick Both

7 mei 2011

Het Actieplan Leraar 2020 is uit. Op menig directie- en bestuurstafel zal dit actieplan te vinden zijn deze maanden. Na een ministerswissel was een nieuw actieplan te verwachten. Iedere zichzelf respecterende bewindsman of –vrouw, zo lijkt het, wil graag een actieplan op zijn of haar conto kunnen schrijven. Zodoende heeft ook het duo Van Bijsterveldt/Zijlstra na een jaar […]

Both en De Bruijn