Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Groen van Prinstererschool (Kampen)

Op de Groen van Prinstererschool in Kampen hebben we in nauwe samenwerking met de schoolleiding en het bestuur rond de zomervakantie 2015 gezocht naar mogelijkheden om de organisatie nog beter te te laten functioneren. Niet als doel op zich, maar ten dienste van het primaire proces: dat wat in de klas iedere dag plaatsvindt. Lees de terugblik hierop van Henrie Dokter, schoolleider van de school:

‘Binnen onze school waren als gevolg van een directiewisseling de hiërarchische en functionele verantwoordelijkheden niet meer voor iedereen duidelijk. Hierdoor liepen een aantal zaken en verantwoordelijkheden niet goed en/of werden zaken te laat uitgevoerd. We hebben Dick Both ingeschakeld om de knelpunten en onze organisatie goed in beeld te brengen. Dick heeft op een bijzonder professionele en prettige manier gesprekken gevoerd met alle betrokken partijen en verantwoordelijken. Hiermee heeft Dick in beeld gebracht welke lijnen er liepen, welke verantwoordelijkheden er waren, maar ook hoe deze binnen ons managementteam waren belegd. Er bleken naast onduidelijkheden diverse zaken te zijn die niet optimaal functioneerden door onduidelijkheid en/of “onterechte” wederzijdse verwachtingen. Door onze school in beeld te brengen aan de hand van gesprekken, functiebeschrijvingen en procedurebeschrijvingen ontstond een duidelijk beeld van niet optimaal functionerende verantwoordelijkheden en werkwijzen en daaraan gekoppeld waar wijzigingen moesten plaatsvinden. Dick heeft een advies uitgebracht voor de door te voeren wijzigingen en de nieuw te maken afspraken. Dit advies hebben we overgenomen. Het heeft ons enorm geholpen om van onze school weer een geoliede machine te maken!’  

Both en De Bruijn