Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Werken aan een professionele cultuur

In enkele van zijn boekjes maakt Alex van Emst onderscheid tussen enerzijds een (gewenste) professionele cultuur en anderzijds een (ongewenste) politieke en/of ambtelijke cultuur in organisaties. In (te) veel organisaties werkt de ontstane politiek-ambtelijke cultuur vernieuwingen en verbeteringen tegen en zorgt het voor afnemend werkplezier. Een voorwaarde voor ontwikkeling en vreugdevol werken is een professionele cultuur, waarin kwaliteit leidend is. De kern van de professionele cultuur ligt in het uitgangspunt dat iedereen gelijkwaardig is als mens, maar ongelijk als professional. Er is sprake van erkende ongelijkheid.

Tijdens onze training/begeleiding koppelen we de kenmerken van een enerzijds professionele cultuur en anderzijds ambtelijk-politieke cultuur aan de dagelijkse praktijk. Aan de hand van enkele eenvoudige hulpmiddelen voeren we met elkaar de professionele dialoog en komen we tot de gewenste ontwikkelthema’s met het oog op de cultuur van de organisatie. Dat resulteert in een aantal concrete aanbevelingen waarmee het team aan de slag gaat. Aan het einde van een traject met Both & De Bruijn heeft het team aan de hand van kenmerken de eigen cultuur in kaart gebracht en liggen er concrete werkpunten om gewenste verbeteringen in de cultuur te realiseren.

De afgelopen jaren hebben we in meerdere organisaties een bijdrage mogen leveren aan het professionaliseren van de teamcultuur. Onze begeleiding zorgt er steevast voor dat er meer inzicht ontstaat in de cultuur van de eigen organisatie en dat teams beter in staat zijn om te bepalen wat de volgende stappen zijn in de ontwikkeling.

Both en De Bruijn