Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

(Team)coaching

Een belangrijk deel van het werk dat Both & De Bruijn doen, is het coachen van mensen. Dick en Alex zijn gecertificeerd (team)coach en spreken op alle interactieniveaus uit ervaring: van de leraar voor de klas of de zorgverlener aan het bed tot de toezichthouder aan de bestuurstafel. Daardoor zijn Dick en Alex in staat inhoud en proces met elkaar te verbinden, de samenhang der dingen duidelijk te maken en hebben zij overzicht over het gehele ‘organisatielandschap’. Het komt steeds vaker voor dat Dick en Alex op alle interactieniveaus coachen en begeleiden waardoor er sprake is van integrale, duurzame ontwikkeling.   


In bepaalde gevallen gaat het om individuele coaching, maar vaker betreft het coaching van (management)teams. Coaching kent verschillende verschijningsvormen, maar is wat ons betreft altijd gericht op professionele, persoonlijke groei en bloei van de coachee. We richten ons zowel op kennis en (ambachtelijke) vaardigheden als op het persoonlijk profiel van de coachee. Door ons gebruikte hulpmiddelen daarbij zijn o.a. de logische niveaus van Bateson, het ui-model van Korthagen, het JOHARI-venster en de 4 G’s in het geven van feedback.
Om structureel en planmatig te werken gebruiken we bij onze coaching o.a. het GROW-model.

Coaching-on-the-job is een belangrijk element in onze coachingspraktijk.

Een coachingstraject komt tot stand na nauwkeurig afstemmen van de vraag van de coachee(s) en het aanbod van Both & De Bruijn.
Een belangrijk element uit onze coachingspraktijk is het coachen-on-the-job. Dat wil zeggen dat we de coachee coachen binnen een betekenisvolle setting, zoals bijvoorbeeld tijdens een (moeilijke) vergadering of een (spannend) gesprek.

Soms zijn er bijzondere situaties die om coaching vragen, maar vaak wordt coaching ook gevraagd om de persoonlijke en professionele groei een stevige impuls te geven. Daarnaast merken we bij leidinggevenden en bestuurders meer dan eens de behoefte om met een zekere regelmaat te sparren met een professional van buiten de eigen organisatie. Dat voorkomt ‘bedrijfsblindheid’ en opent (nieuwe) gedachtedeuren.