DOOR: Dick Both

30 april 2020

DOOR: Dick Both

30 april 2020

DOOR: Dick Both

30 april 2020

DOOR: Dick Both

29 april 2020

In nood leert men zijn vrienden kennen. Een variant daarop is even waar: in nood leert men zijn/haar leiders kennen. Dat is één van de redenen waarom er deze dagen veel gesproken wordt over ‘onze’ leiders. Of het nu om premier Rutte, bondskanselier Merkel of president Trump gaat. Of over de leider in de organisatie […]

DOOR: Dick Both

27 april 2020

Dit manifest is te gebruiken bij het lees- en werkboek voor leiders in kerk en organisatie Nehemia – Bidder Bouwer Leider De lezer kan reflecties en bevindingen noteren in de digitale versie van het persoonlijk leiderschapsmanifest dat is op te vragen bij de auteur via het contactformulier van deze site of direct via [email protected]. Wie […]

DOOR: Alex de Bruijn

27 april 2020

In plaats van vakanties in te korten, om leerlingen vermeende leerachterstanden in te laten halen, zou het van wijsheid getuigen als de minister de scholen de tijd en ruimte zou geven voor doordenking en dialoog rond de noodzakelijke herinrichting. Stel je voor dat je al jaren met huisgenoten samenleeft, samenwerkt en samen leert onder één […]

DOOR: Dick Both

27 april 2020

Reformatorische scholen voor primair onderwijs zien samenwerking nogal eens als uiterste noodoplossing. Schoolbesturen beginnen daardoor vaak te laat met het nadenken hierover. Vanwege de kwetsbaarheid van het reformatorisch onderwijs zou elke school samenwerking moeten verkennen. Terecht is er in het RD de laatste weken aandacht voor reformatorische scholen die vanwege dalende leerlingenaantallen hun kwetsbaarheid ervaren. […]

Both en De Bruijn