DOOR: Alex de Bruijn

7 mei 2016

Bijscholing van leraren heeft weinig effect. Dat kan beter: geef hun zelf medeverantwoordelijkheid voor de leiding van hun school. Scholen lijken nauwelijks beter te worden van de bijscholing van leraren. Uit het onderzoek De staat van de leraar (april 2016) valt af te leiden dat het moeilijk blijkt het aangeleerde toe te passen in de praktijk van […]

Both en De Bruijn