DOOR: Alex de Bruijn

27 april 2020

In plaats van vakanties in te korten, om leerlingen vermeende leerachterstanden in te laten halen, zou het van wijsheid getuigen als de minister de scholen de tijd en ruimte zou geven voor doordenking en dialoog rond de noodzakelijke herinrichting. Stel je voor dat je al jaren met huisgenoten samenleeft, samenwerkt en samen leert onder één […]

DOOR: Alex de Bruijn

25 september 2019

Basisscholen in ons land kampen al jaren met het probleem van een lerarentekort. Voor de korte termijn bieden het beschikbaar stellen van extra middelen voor de scholen, het stimuleren van zij-instroom en het verhogen van de salarissen wellicht wat soelaas, maar voor de langere termijn ligt er vooral een uitdagende opdracht voor de scholen zelf. […]

DOOR: Alex de Bruijn

4 januari 2019

De inrichting van het onderwijs is te veel gericht op het waarderen van kennis. Geef bij het bepalen van resultaten meer plaats aan de hele mens, inclusief hart en handen. Vraag iemand uit het onderwijs waar hij of zij aan denkt als het gaat over resultaten en negen van de tien keer zal hij een […]

DOOR: Alex de Bruijn

28 augustus 2015

Willen scholen werk maken van talentontwikkeling, dan zullen er ingrepen verricht moeten worden in het huidige onderwijssysteem, betoogt Alex de Bruijn. In de meeste regio’s van het land is de schooltrein weer in gang gezet na een lange rustperiode. Daarvoor moet er heel wat georganiseerd worden. En als de trein eenmaal op stoom is, vraagt […]

Both en De Bruijn