Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Over ons

Both & De Bruijn is een samenwerkingsovereenkomst tussen Dick Both en Alex de Bruijn. Dick en Alex werken al jaren samen in het ontwikkelen van leiderschap en organisaties. Eerst als collega’s bij Driestar managementadvies en later als eigenaars van een eigen adviesbureau: Turn around en Principium Advies. Dick en Alex zijn heel verschillend en vullen elkaar daardoor uitstekend aan. Alle klanten voor wie zij werken zijn het erover eens dat ze samen een uiterst complementair duo vormen. Waar Dick en Alex niet in verschillen is de wijze van werken. Ze laten zich daarbij leiden door de volgende uitgangspunten (4 P’s):

Persoonlijke ontwikkeling
Primaire proces: nauw aansluiten bij de praktijk van het beroep.
– Persoonlijke ontwikkeling: nauw aansluiten bij de persoon door o.a. te investeren in reflectie en feedback. Vanuit de persoon aandacht besteden aan kennis, vaardigheden en de dagelijkse werkpraktijk.

Teamontwikkeling:
Professionele cultuur: nauw aansluiten bij inzichten vanuit onderzoek en het ‘oefenen’ van gedrag in de dagelijkse praktijk.
– Professionele leer-, leef- en werkgemeenschap: vanuit het concept van de common een leer-, leef- en werkgemeenschap creëren.

Daarbij werken Dick en Alex zonder uitzondering vanuit het WAAROM en WAARTOE via het HOE naar het WAT. De metafoor van een huis helpt ons en onze klanten daarbij.

Dick Both

Leiderschap- en organisatieadviseur

Dick Both is managementadviseur. Hij begon zijn onderwijsloopbaan als leerkracht in het basisonderwijs en parttime docent Godsdienst in het voortgezet onderwijs. Vervolgens was hij directielid van een basisschool. Van 2008 tot 2015 was Dick werkzaam bij Driestar managementadvies. Hij studeerde bestuurs- en organisatiewetenschappen aan de Universiteit Utrecht en studeerde af op een onderzoek naar de collectieve ambitie in scholen bij het ontwikkelen van een schoolplan. Naast zijn werk als managementadviseur is hij interim-directeur op PO- en VO-scholen, schrijft hij graag boeken over leiderschap en biedt hij op diverse professionaliseringsthema’s herregistratietrajecten aan voor schoolleiders en begeleidt hij schoolleiders en schoolteams.

Alex de Bruijn

Leiderschap- en organisatieadviseur

Alex de Bruijn was werkzaam als leraar en (adjunct-)directeur in het basisonderwijs. Daarna werd hij senior managementadviseur bij Driestar Managementadvies. Op dit moment is hij werkzaam in het onderwijs en de zorg vanuit zijn organisatieadviesbureau Principium Advies; ontwikkelen vanuit de bron. Als (team)coach, trainer, docent en ontwikkelaar werkt hij dagelijks met (teams van) professionals, leidinggevenden en bestuurders. Als expert op het gebied van leiderschap en organisatieontwikkeling heeft hij diverse publicaties op zijn naam staan: ‘Onderwijs vraagt leiderschap!‘, ‘Zorg vraagt leiderschap!’, ‘Ga tot de mier! Een mierenparabel met lessen voor mensenorganisaties’ en ‘Nieuw leiderschap. Van bezitten naar delen’. Alex wordt regelmatig gevraagd voor lezingen, masterclasses en workshops.

Twitter

Een goed werkend team zien? Ga eens door de knieën als je mieren aan het werk ziet. De wijze waarop deze schepseltjes leven en werken inspireerde mij tot het schrijven van het boek ‘Ga tot de mier!
Bekijk ook de andere publicaties van #bothendebruijn: https://t.co/2zH1M65gEY

Vandaag is onze nieuwe website online gegaan: https://t.co/r7pApwdmID. Onze samenwerking wordt nog intensiever binnen dit bureau. Samen met nog een aantal anderen staan we - net als de afgelopen jaren - klaar voor onze klanten! Dank voor alle reviews op onze site! #bothendebruijn

Testbericht #bothendebruijn

Bijna live! #bothendebruijn

Both en De Bruijn