DOOR: Dick Both

7 mei 2008

Het voelt wat ongemakkelijk, die berichten in de media de afgelopen dagen. De Inspectie van het Onderwijs, het ministerie van OCW en verschillende politieke partijen komen wel heel dichtbij de school. Inmiddels is besloten twee scholen – zij het om uiteenlopende redenen – te korten op hun subsidie. En als je verschillende politici mag geloven, […]

DOOR: Dick Both

7 mei 2008

Soms is het goed even opgescherpt te worden. De Inspectie van het Onderwijs doet dat in haar jaarverslag 2007-2008 op een niet mis te verstane wijze. Passend Onderwijs, regiotafels, veldinitiatieven en loketten ten spijt: de leraren, interne begeleiders en schoolleiders moeten aan het werk. En dan niet om zorgstructuren te doordenken en te ontwikkelen, maar […]

DOOR: Dick Both

7 mei 2008

In beweging ‘Daar gaan we weer’, verzuchtte een collega toen hij kennisnam van het inspectieonderzoek naar de tegenvallende rekenresultaten. ‘Het is net een golfbeweging’, zo blikt hij terug op zijn 40-jarige onderwijscarrière. Een van de grootste verschuivingen op het gebied van didactiek en onderwijs was misschien wel de overstap van de mechanische naar de realistische […]

DOOR: Dick Both

7 mei 2008

In beweging Het aantal academisch opgeleide onderwijsmensen loopt terug. Dit werd schrijnend zichtbaar in het rapport Wie werken er in het onderwijs? van het Sociaal Cultureel Planbureau dat in 2006 verscheen. Sinds enkele weken weten we dat de situatie in het reformatorisch/christelijk onderwijs niet rooskleuriger is. Integendeel. Academisch gevormde leraren maken landelijk gezien zo’n 35% […]

DOOR: Dick Both

7 mei 2008

Luisteren beter dan vernieuwen Vorige week presenteerde het Sociaal en Cultureel Planbureau (SCP) haar onderzoek naar de betrokkenheid van ouders bij de school van hun kind. In “Ouders over opvoeding en onderwijs” gaat het met name over wat ouders van de scholen verwachten en, als uitvloeisel daarvan, hoe ouders tot de keuze van een school […]

DOOR: Dick Both

7 mei 2008

Reformatorisch Dagblad 09-04-2008 Door Dick Both Het onderwijsblad DRS Magazine deed een uitgebreid onderzoek onder docenten, leerkrachten en directieleden uit voornamelijk het reformatorisch onderwijs. D. D. Both is bezorgd over de moeizame relatie tussen de schoolleiding en leraren die daaruit blijkt. Het is nodig dat beide groepen meer met elkaar in gesprek gaan. De personeelsleden […]

Both en De Bruijn