Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Werken met kwaliteiten

Both & De Bruijn hanteert het principe: bouw op waar je interesse ligt, bouw uit waar je goed in bent en compenseer (of leer) waar zwakte is. Het benutten van kwaliteiten/talenten in organisaties kan in veel gevallen wel een zet(je) gebruiken. Ieder teamlid, of het nu een leidinggevende is of iemand die midden in het primaire proces opereert, heeft persoonlijke kwaliteiten. Dat is natuurlijk geen nieuws, maar de vraag is of mensen in organisaties zich er voldoende van bewust van zijn. Eigenlijk is het geen vraag, want onderzoek wijst uit dat mensen hun kernkwaliteiten veel meer zouden kunnen gebruiken. In het onderwijs, maar niet alleen daar, bestaat de valkuil om te werken aan ‘tekorten’. In veel persoonlijke ontwikkelplannen staat beschreven aan welke competenties (lees: ‘zwakke punten’) het teamlid gaat werken. Over het algemeen levert het werken aan tekorten niet veel energie op en is het resultaat laag. Daarentegen zorgt het werken met en aan kwaliteiten voor arbeidsvreugde en levert het ook nog eens veel meer resultaat op.

Tijdens onze training/begeleiding denken we met elkaar na over het belang van het kennen van en werken met en aan kwaliteiten. We gaan op zoek naar de kernkwaliteiten van alle teamleden in het bijzonder en naar die van het team in het algemeen. Als we de kwaliteiten boven water hebben, denken we vervolgens met elkaar na over hoe deze kwaliteiten ingezet kunnen worden ter versterking van het geheel. Aan het einde van een traject met Both & De Bruijn kent ieder teamlid de kwaliteiten van zichzelf en die van zijn collega’s. Daarnaast is het voor iedereen duidelijk hoe de individuele kwaliteiten ingezet (gaan) worden ter versterking van de gehele organisatie!

De afgelopen jaren zijn we met teams op zoek gegaan naar individuele en collectieve kwaliteiten. Het leverde in alle gevallen veel energie op en een vaak andere (positievere) kijk op de werkelijkheid.

Both en De Bruijn