Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Professionele leergemeenschap Ambulant begeleiders regio Randstad

Terugkijkend op een tweejarig PLG-traject van onze AB dienst zien wij een mooie ontwikkeling binnen ons team.
We hebben elkaar verder leren kennen als team en kunnen beter gebruik maken van elkaars kwaliteiten. Tegelijkertijd heeft ieder teamlid zijn eigen ontwikkeling doorgemaakt.
Het mooie is dat de ontwikkeling van de verschillende teamleden heel verschillend blijkt te zijn, maar voor iedereen persoonlijk groei betekent.

Alex en Dick hebben onze ontwikkeling gestimuleerd door heel veel vragen te stellen. Vragen waarop je niet makkelijk antwoord geeft, maar waar je over na moet denken.
Dit heeft een diepgaande vorm van leren op gang gebracht. Niet altijd meetbaar op korte termijn, maar met veel meer impact op lang termijn.
Alex en Dick hebben o.a. kennis gedeeld over communicatieprocessen, manier van feedback geven en vragen stellen op verschillende reflectieniveaus.
Door hiermee te oefenen en eerlijke feedback te ontvangen van de trainers hebben we gewerkt aan onze vaardigheden op gebied van communicatie/gespreksvoering.
Dit is een ontwikkeling die niet stopt na twee jaar, maar onderhouden zal moeten worden. We hebben voldoende tools ontvangen om hiermee verder te gaan.
Het gebruik maken van werkinbreng middels videobeelden en boekbewerkingen zorgen voor de praktische input van ons werk van iedere dag.
De inhoud van de PLG bleef daardoor niet in de lucht hangen maar werd praktisch geoefend en toegepast.

Both en De Bruijn