Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Trainingen en herregistratie

Both & De Bruijn biedt verschillende leiderschapstrainingen aan. Vaak zijn dit incompany-trainingen, soms ook trainingen met groepen individuele deelnemers. Verreweg de meeste trainingen zijn maatwerktrainingen die in nauwe samenwerking met de opdrachtgever worden ‘ontworpen’ en uitgevoerd. Hierbij werken we samen met verschillende trainers en coaches, die afhankelijk van de specifieke scholingsvraag worden geselecteerd.

Op verzoek van verschillende scholengroepen heeft Both & De Bruijn in nauwe samenwerking met besturen en directeuren een aantrekkelijk, afwisselend en uitdagend aanbod ontwikkeld t.b.v. de herregistratie van de schoolleiders.

We hebben dit aanbod ter accreditering voorgelegd aan de Commissie Certificering Schoolleidersregister PO. De commissie Certificering heeft de ingediende modulen opgenomen in haar geaccrediteerde aanbod op www.schoolleidersregisterpo.nl

Dit betekent dat deelnemers aan één van de modulen na afronding een certificaat ontvangen wat bekend en erkend is door het schoolleidersregister. Na inzending van het certificaat van Both & De Bruijn wordt zonder verdere toetsing of bewijslast 5 EC per module toegekend aan de deelnemer.

Voor de volgende professionaliseringsthema’s van het Schoolleidersregister PO heeft Both & De Bruijn een geaccrediteerd aanbod:

  • Thema 1: Wie is het die leiding geeft? Over persoonlijk leiderschap;
  • Thema 2: Regie en strategie;
  • Thema 4: In relatie staan tot de omgeving;
  • Thema 6: Leidinggeven aan verandering;
  • Thema 7: Toekomstbestendig onderwijs.

Elke module kent een afwisselende opbouw en een aansprekende combinatie van intellectuele uitdaging en persoonlijke ontwikkeling.

We zijn graag bereid u meer te vertellen over ons aanbod aan de hand van de studiegidsen per module.