Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Boeken

Onderwijs vraagt leiderschap!

In dit boek worden acht aspecten van leiderschap uitgewerkt op drie interactieniveaus: tussen leerling en leraar, tussen leraar en leidinggevende en tussen leidinggevende en bestuurder. Naast een theoretische onderbouwing is het boek praktisch van opzet en bevat het veel concrete voorbeelden uit de onderwijspraktijk.

Nehemia: bidder – bouwer – leider

ook al functioneerde hij in een totaal andere context dan de leider in kerk, school, zorgorganisatie of bedrijf nu. We kunnen van hem leren als mens, als christen, maar zeker ook als leider! Al lezend kijken we in de spiegel. Tot lering, tot navolging, tot opscherping.

Zorg vraagt leiderschap!

Leiderschap is cruciaal. Zeker in de zorg, waar het niet gaat om zaken en papieren maar om mensen en manieren. Goed leiderschap zorgt voor professionele groei en bloei van mensen op de verschillende niveaus in de zorg.

Ga tot de mier!

Zijn belangstelling voor en expertise met betrekking tot organisatieontwikkeling in relatie tot leiderschap bracht Alex tot het schrijven van zijn nieuwste boek Ga tot de mier! Een mierenparabel met lessen voor mensenorganisaties. Dit boek, dat eind 2015 op de markt kwam, vertelt in het eerste deel het verhaal van een mierenkolonie die atypisch gedrag vertoont.

Vaksectie vraagt leiderschap!

De vaksectie wint binnen steeds meer scholen aan belangstelling. En dat is een goede zaak! Juist binnen de vaksectie vindt de ontmoeting plaats tussen vakgenoten, met hart voor goed onderwijs. De vaksectie is de geschikte plek om in dialoog invulling te geven aan de professionele ruimte en het tonen van (persoonlijk) leiderschap.

Nieuw leiderschap: van bezitten naar delen

In dit boek worden actuele ontwikkelingen in hun context geplaatst en kritisch bekeken en gelegd naast bijbelse bezinning. De auteurs – Dick Both, Alex de Bruijn en Arnold Huijgen – geloven dat christelijk leiderschap goed past bij een beweging van bezitten naar delen.

Opbrengstgericht leren, meer dan presteren

Opbrengstgericht en handelingsgericht werken (OGW en HGW) zijn de afgelopen jaren in hoog tempo doorgevoerd in scholen met als doel de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren. Als leraar wil je niet dat deze manieren van werken tot gevolg hebben dat je juist minder goed aan kunt sluiten bij de onderwijs- en zorgbehoeften van je leerlingen. Dit boek laat zien hoe OGW en HGW elkaar positief kunnen beïnvloeden.