DOOR: Alex de Bruijn

7 mei 2012

Op scholen is leiderschap nodig om plannen uit Den Haag kritisch te beoordelen en de goede elementen eruit te gebruiken, betogen drs. Dick Both en Alex de Bruijn. Het wordt tijd dat het onderwijsveld zich bewuster opstelt en niet meer klakkeloos allerlei plannen en wensen uit Den Haag overneemt, zo betogen Roelof Bisschop en Gijsbert […]

DOOR: Alex de Bruijn en Dick Both

7 mei 2012

Je gezonde verstand gebruiken, dicht bij de mensen staan met wie je samenwerkt, van hun prestaties genieten en vooral niet gewichtig doen. Scholen hebben behoefte aan professionele leiders. Nee, geen managers, maar eigentijdse bovenmeesters. Het begon allemaal met prof. dr. ir. Mathieu Weggeman, hoogleraar aan de TU Eindhoven. Hij schreef een boek met de prikkelende […]

DOOR: Dick Both

7 mei 2012

Reformatorische scholen hebben de morele plicht om leidinggevend potentieel te ontwikkelen, betogen drs. Dick Both en drs. Arjan Meerkerk.  Drs. W. J. de Potter, voorzitter van het college van bestuur van het Van Lodenstein College en het Hoornbeeck College, schreef onlangs (RD 27-10) over de bedreigingen voor het christelijk onderwijs. Niet een seculiere overheid maar […]

DOOR: Dick Both

7 mei 2012

Opbrengstgericht werken in het onderwijs biedt ook kansen, reageren drs. Dick Both en Alex de Bruijn op Bert Kalkman (RD 1-2). Het geeft onder meer beter zicht op zowel de pedagogische als de didactische werkelijkheid. In het Reformatorisch Dagblad stond onlangs een interessante beschouwing van Bert Kalkman over opbrengstgericht werken. Zijn bijdrage bevat belangrijke noties […]

DOOR: Dick Both

7 mei 2012

Op scholen is leiderschap nodig om plannen uit Den Haag kritisch te beoordelen en de goede elementen eruit te gebruiken, betogen drs. Dick Both en Alex de Bruijn.  Het wordt tijd dat het onderwijsveld zich bewuster opstelt en niet meer klakkeloos allerlei plannen en wensen uit Den Haag overneemt, zo betogen Roelof Bisschop en Gijsbert […]

Both en De Bruijn