Wij helpen je leiderschap te ontwikkelen en de organisatie mooier te maken!

Lees meer over ons Contact

Both en De Bruijn Beeldmerk

Onze diensten

Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Interim- en schaduwmanagement

Soms is het voor een organisatie nodig tijdelijk een leidinggevende van buiten aan te stellen.

Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

(Team)
coaching

Coaching is altijd gericht op persoonlijke, professionele groei en bloei van de coachee.

Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Teamscholing/
-begeleiding

We scholen en begeleiden scholen, zorginstellingen en bedrijven op een aantal thema’s.

Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Werving, selectie en organisatieinrichting

Wij helpen je graag bij het vinden van de juiste mensen op de juiste plek.

Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Trainingen en herregistratie

Onze trainingen: een combinatie van intellectuele uitdaging en persoonlijke ontwikkeling.

Both en De Bruijn Beeldmerk

Blogs en artikelen

Leiderschap in crisistijd

DOOR: Dick Both

In nood leert men zijn vrienden kennen. Een variant daarop is even waar: in nood leert men zijn/haar leiders kennen. Dat is één van de redenen waarom er deze dagen veel gesproken wordt over ‘onze’ leiders. Of het nu om premier Rutte, bondskanselier Merkel of president Trump gaat. Of over de leider in de organisatie […]

Onderwijs te eenzijdig gericht op kennisresultaat

DOOR: Alex de Bruijn

De inrichting van het onderwijs is te veel gericht op het waarderen van kennis. Geef bij het bepalen van resultaten meer plaats aan de hele mens, inclusief hart en handen. Vraag iemand uit het onderwijs waar hij of zij aan denkt als het gaat over resultaten en negen van de tien keer zal hij een […]

Laat school oog hebben voor onderscheiden talenten van leerlingen

DOOR: Alex de Bruijn

Willen scholen werk maken van talentontwikkeling, dan zullen er ingrepen verricht moeten worden in het huidige onderwijssysteem, betoogt Alex de Bruijn. In de meeste regio’s van het land is de schooltrein weer in gang gezet na een lange rustperiode. Daarvoor moet er heel wat georganiseerd worden. En als de trein eenmaal op stoom is, vraagt […]

Both en De Bruijn Beeldmerk

Boeken en publicaties

Dick Both en Alex de Bruijn werkten als auteur en co-auteur mee aan verschillende boeken en publicaties.

Bekijk alle uitgaven

Nehemia - Bidder Bouwer Leider

In dit boek volgen we Nehemia op de voet. We kunnen veel leren van Nehemia, ook al functioneerde hij in een totaal andere context dan de leider in kerk, school, zorgorganisatie of bedrijf nu. We kunnen van hem leren als mens, als christen, maar zeker ook als leider! Al lezend kijken we in de spiegel. Tot lering, tot navolging, tot opscherping.

Vaksectie vraagt leider(schap)!

De vaksectie wint binnen steeds meer scholen aan belangstelling. En dat is een goede zaak! Juist binnen de vaksectie vindt de ontmoeting plaats tussen vakgenoten, met hart voor goed onderwijs. De vaksectie is de geschikte plek om in dialoog invulling te geven aan de professionele ruimte en het tonen van (persoonlijk) leiderschap.

Ga tot de mier!

Zijn belangstelling voor en expertise met betrekking tot organisatieontwikkeling in relatie tot leiderschap bracht Alex tot het schrijven van zijn nieuwste boek Ga tot de mier! Een mierenparabel met lessen voor mensenorganisaties. Dit boek, dat eind 2015 op de markt kwam, vertelt in het eerste deel het verhaal van een mierenkolonie die atypisch gedrag vertoont.

Onderwijs vraagt leiderschap!

In dit boek worden acht aspecten van leiderschap uitgewerkt op drie interactieniveaus: tussen leerling en leraar, tussen leraar en leidinggevende en tussen leidinggevende en bestuurder. Naast een theoretische onderbouwing is het boek praktisch van opzet en bevat het veel concrete voorbeelden uit de onderwijspraktijk.

Nieuw leiderschap: van bezitten naar delen

In het nieuwe boek Nieuw leiderschap - van bezitten naar delen worden deze veranderingen in hun context geplaatst en kritisch bekeken en gelegd naast bijbelse bezinning. De auteurs - Dick Both, Alex de Bruijn en Arnold Huijgen - geloven dat christelijk leiderschap goed past bij een beweging van bezitten naar delen.

Zorg vraagt leiderschap!

Leiderschap is cruciaal. Zeker in de zorg, waar het niet gaat om zaken en papieren maar om mensen en manieren. Goed leiderschap zorgt voor professionele groei en bloei van mensen op de verschillende niveaus in de zorg. Naast een theoretische onderbouwing is het boek praktisch van opzet voor werkers in de zorgsector.

Both en De Bruijn Beeldmerk
Both en De Bruijn Beeldmerk

Wat wij eerder voor anderen betekend hebben

Both en De Bruijn Hexagon Case

Werving, selectie en coaching nieuwe schoolleider Jan de Bakkerschool

Dick heeft het bestuur van de Jan de Bakkerschool begeleid in de werving en selectie van een nieuwe directeur. Met zijn deskundigheid op het terrein van onderwijs, leidinggeven en procesbegeleiding heeft hij voor ons het verschil gemaakt.

Both en De Bruijn Hexagon Case

Professionele leergemeenschap Ambulant begeleiders regio Randstad

Terugkijkend op een tweejarig PLG-traject van onze AB dienst zien wij een mooie ontwikkeling binnen ons team.
We hebben elkaar verder leren kennen als team en kunnen beter gebruik maken van elkaars kwaliteiten.

Both en De Bruijn Hexagon Case

Teamcoaching en teamontwikkeling Helpende Handen

Vanuit een andere context als die van mijn werk als leidinggevende bij Helpende Handen -een organisatie die zorg verleent aan mensen met een beperking- heb ik Alex de Bruijn leren kennen als leiderschap- en organisatieadviseur. Ik had en heb vertrouwen in hem!

Both en De Bruijn Hexagon Case

(Bestuurlijke) samenwerking tussen scholen

‘Gedurende een aantal jaren heeft Dick, als procesbegeleider, 25 Zeeuwse reformatorische basisscholen (verenigd in Colon, zie www.colon.nu) begeleid in het zoeken naar mogelijkheden voor intensivering van samenwerking.

Both en De Bruijn Beeldmerk