Wij helpen je leiderschap te ontwikkelen en de organisatie mooier te maken!

Lees meer over ons Contact

Both en De Bruijn Beeldmerk

Onze diensten

Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Interim- en schaduwmanagement

Soms is het voor een organisatie nodig tijdelijk een leidinggevende van buiten aan te stellen.

Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

(Team)
coaching

Coaching is altijd gericht op persoonlijke, professionele groei en bloei van de coachee.

Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Teamscholing/
-begeleiding

We scholen en begeleiden scholen, zorginstellingen en bedrijven op een aantal thema’s.

Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Werving, selectie en organisatieinrichting

Wij helpen je graag bij het vinden van de juiste mensen op de juiste plek.

Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Trainingen en herregistratie

Onze trainingen: een combinatie van intellectuele uitdaging en persoonlijke ontwikkeling.

Both en De Bruijn Beeldmerk

Blogs en artikelen

‘Wie een waarom heeft, kan bijna elk hoe verdragen’

DOOR: Dick Both

Collectieve ambitie is een veelbesproken thema. Ook in het onderwijs. Het wordt als een belangrijke voorwaarde gezien voor duurzame schoolontwikkeling. Tegelijkertijd ervaren schoolleiders dat het niet gemakkelijk is om daadwerkelijk te komen tot een inspirerende en le- vendige collectieve ambitie. Ook zoeken schoolleiders naar hun rol in dit proces. In dit artikel denken we na […]

Terug naar de bovenmeester, maar dan eigentijds

DOOR: Alex de Bruijn en Dick Both

Je gezonde verstand gebruiken, dicht bij de mensen staan met wie je samenwerkt, van hun prestaties genieten en vooral niet gewichtig doen. Scholen hebben behoefte aan professionele leiders. Nee, geen managers, maar eigentijdse bovenmeesters. Het begon allemaal met prof. dr. ir. Mathieu Weggeman, hoogleraar aan de TU Eindhoven. Hij schreef een boek met de prikkelende […]

Een aantrekkelijke school functioneert als een levend lichaam

DOOR: Alex de Bruijn

Basisscholen in ons land kampen al jaren met het probleem van een lerarentekort. Voor de korte termijn bieden het beschikbaar stellen van extra middelen voor de scholen, het stimuleren van zij-instroom en het verhogen van de salarissen wellicht wat soelaas, maar voor de langere termijn ligt er vooral een uitdagende opdracht voor de scholen zelf. […]

Both en De Bruijn Beeldmerk

Boeken en publicaties

Dick Both en Alex de Bruijn werkten als auteur en co-auteur mee aan verschillende boeken en publicaties.

Bekijk alle uitgaven

Vaksectie vraagt leider(schap)!

De vaksectie wint binnen steeds meer scholen aan belangstelling. En dat is een goede zaak! Juist binnen de vaksectie vindt de ontmoeting plaats tussen vakgenoten, met hart voor goed onderwijs. De vaksectie is de geschikte plek om in dialoog invulling te geven aan de professionele ruimte en het tonen van (persoonlijk) leiderschap.

Nieuw leiderschap: van bezitten naar delen

In het nieuwe boek Nieuw leiderschap - van bezitten naar delen worden deze veranderingen in hun context geplaatst en kritisch bekeken en gelegd naast bijbelse bezinning. De auteurs - Dick Both, Alex de Bruijn en Arnold Huijgen - geloven dat christelijk leiderschap goed past bij een beweging van bezitten naar delen.

Onderwijs vraagt leiderschap!

In dit boek worden acht aspecten van leiderschap uitgewerkt op drie interactieniveaus: tussen leerling en leraar, tussen leraar en leidinggevende en tussen leidinggevende en bestuurder. Naast een theoretische onderbouwing is het boek praktisch van opzet en bevat het veel concrete voorbeelden uit de onderwijspraktijk.

Ga tot de mier!

Zijn belangstelling voor en expertise met betrekking tot organisatieontwikkeling in relatie tot leiderschap bracht Alex tot het schrijven van zijn nieuwste boek Ga tot de mier! Een mierenparabel met lessen voor mensenorganisaties. Dit boek, dat eind 2015 op de markt kwam, vertelt in het eerste deel het verhaal van een mierenkolonie die atypisch gedrag vertoont.

Both en De Bruijn Beeldmerk
Both en De Bruijn Beeldmerk

Wat wij eerder voor anderen betekend hebben

Both en De Bruijn Hexagon Case

Werving, selectie en coaching nieuwe schoolleider Jan de Bakkerschool

Dick heeft het bestuur van de Jan de Bakkerschool begeleid in de werving en selectie van een nieuwe directeur. Met zijn deskundigheid op het terrein van onderwijs, leidinggeven en procesbegeleiding heeft hij voor ons het verschil gemaakt.

Both en De Bruijn Hexagon Case

Professionele leergemeenschap Ambulant begeleiders regio Randstad

Terugkijkend op een tweejarig PLG-traject van onze AB dienst zien wij een mooie ontwikkeling binnen ons team.
We hebben elkaar verder leren kennen als team en kunnen beter gebruik maken van elkaars kwaliteiten.

Both en De Bruijn Hexagon Case

Teamcoaching en teamontwikkeling Helpende Handen

Vanuit een andere context als die van mijn werk als leidinggevende bij Helpende Handen -een organisatie die zorg verleent aan mensen met een beperking- heb ik Alex de Bruijn leren kennen als leiderschap- en organisatieadviseur. Ik had en heb vertrouwen in hem!

Both en De Bruijn Hexagon Case

Oriëntatie op leiderschap binnen de GSR en Passie-scholen

"Nieuwsgierig naar de inhoud én opbrengst ging ik van start met de cursus oriëntatie leiderschap. Ik had best wat vragen: wat komt er aan bod, wat gaat dit met mij persoonlijk doen, is leiderschap (in het onderwijs) iets voor mij?"

Both en De Bruijn Beeldmerk