Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Colon

Lees de referentie van Jan Bakker, voorzitter Colon, waar ik de afgelopen vijf jaar betrokken ben geweest bij een proces naar intensivering van de (bestuurlijke) samenwerking:

‘Gedurende een aantal jaren heeft Dick, als procesbegeleider, 25 Zeeuwse reformatorische basisscholen (verenigd in Colon, zie www.colon.nu) begeleid in het zoeken naar mogelijkheden voor intensivering van samenwerking. Dat heeft geresulteerd in de totstandkoming van een bestuurlijk fusieconstruct dat per 1 januari 2016 D.V. gestalte krijgt wanneer de eerste 9 scholen daarin opgaan.

Dick heeft een grondige kennis van de wereld van het PO en is een ervaren procesbegeleider. Op een natuurlijke manier legt hij contacten en realiseert hij verbindingen. Met het uiteindelijke doel voor ogen realiseert hij draagvlak en bewaakt hij de voortgang. Het verzorgen van adequate communicatie met de betrokken stakeholders gaat hem daarbij goed af. Een deskundig en bekwaam procesbegeleider’.