Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Teamontwikkeling

Het werken aan teamontwikkeling omvat de thema’s: bouwen aan vertrouwen, werken aan open en duidelijke communicatie, creëren van een collectieve ambitie, ontwikkelen van een professionele cultuur, duidelijk scheppen over het resultaat en het geven van feedback, in relatie staan tot de context en het samen leren en innoveren.
Om van een groep mensen die samen werken een team te maken dat samenwerkt is het voor alles nodig dat de ‘ijsvloer’ van vertrouwen dik genoeg is om er samen op te bewegen. Daarnaast is het belangrijk om de open ruimte van communicatie zo groot mogelijk te krijgen en te houden. Als aan die ‘voorwaarden’ is voldaan kan er succesvol gewerkt worden aan een breed gedragen en beleefde collectieve ambitie. Dat kan alleen in een cultuur waarin sprake is van wederzijdse afhankelijkheid: teamleden die zich op elkaar aangewezen voelen om verder te komen, om te groeien in het vak. Dat kan alleen als er overeenstemming is over de resultaten die we willen behalen, zodat we elkaar daar gericht op aan kunnen spreken. Dat zorgt voor een cultuur waarin mensen intensief met en van elkaar leren, samen ontwikkelen en daarbij open staan voor en kansen benutten uit de omgeving.

Mooie voorbeelden van uitstekend teamwork vinden we in de natuur. De mier spant daarin toch wel de kroon. Het kijken naar een mierenorganisatie wordt des te interessanter als je bedenkt dat een individuele mier een machteloos wezentje is. Maar samen met andere mieren van de kolonie vormt de mier een levend organisme, die de kracht van het collectief toont. Mieren weten van één plus één drie te maken.

Tijdens onze training begeleiding gebruiken we soms het boekje Ga tot de mier! als trainings- en begeleidingsinstrument. Ieder teamlid leest de parabel zoals beschreven in deel 1 van het boek. We gaan hierover met elkaar in gesprek en wisselen uit wat we herkennen en wat niet. Vervolgens behandelen we een of meer thema’s die in deel 2 van het boek als lessen zijn opgenomen om te komen tot een professionele dialoog en richtinggevende uitspraken voor de organisatie. Aan het einde van een traject met Both & De Bruijn is het team merkbaar ontwikkeld op de thema’s die aan de orde zijn gekomen.

Both en De Bruijn