Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Herman Faukeliusschool en Petrus Immensschool (Middelburg)

Lees de referentie van Jan Willem Nieuwenhuyzen, directeur van twee scholen in Middelburg waar in het cursusjaar 2014-2015 met alle personeelsleden gewerkt is aan een nieuw breedgedragen en richtinggevend schoolplan:

‘Om tot een goed schoolplan te komen is het noodzakelijk dat er draagvlak gecreëerd wordt bij het team. De interesse om mee te denken en te schrijven aan een schoolplan is echter niet zo groot naast alle dagelijkse werk.

Daarom hebben we in overleg met Dick ervoor gekozen om facultatieve bijeenkomsten te organiseren en onderwerpen uit te diepen met geïnteresseerde collega’s. Dick bereidde de agenda voor en die werd als uitnodiging rondgestuurd. Per onderwerp gingen we aan de slag. De manier waarop Dick dat deed werd breed gewaardeerd.

Uiteindelijk werden de uitkomsten van de facultatieve bijeenkomsten op een teamdag gepresenteerd. Dick had de leiding op deze dag. Door goed doordachte werkvormen hadden wij voldoende input voor het schrijven van ons schoolplan.

In 2011 resulteerde deze manier van werken in een goed werkbaar schoolplan. Voor ons was het aanleiding  genoeg om ook in 2015 Dick in de arm te nemen om dit voor ons te verzorgen’. 

Both en De Bruijn