Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Onderzoeksmatig werken

Uit onderzoek(!) blijkt dat scholen en zorginstellingen nog (te) weinig onderzoeksmatig werken. Er zijn veel gegevens (data) in de school en zorginstelling waar (te) weinig mee gedaan wordt. Meester Mark verwoordt het treffend in zijn boek Meester Mark draait door: ‘Hoe meer gegevens we over onze leerlingen verzamelen, hoe gerichter we ze kunnen helpen: eens. Maar wat hebben we eraan om multomappen en computerprogramma’s vol te tikken met verslagen en evaluaties als er te weinig tijd is om iets zinnigs met die schat aan informatie te doen’.

Tijdens onze training/begeleiding denken we met elkaar na over het belang van onderzoeksmatig handelen. We gaan op zoek naar relevante data binnen de organisatie en we zoeken naar verbanden tussen de beschikbare data. Vervolgens gaan we in onderzoeksteams aan de slag rond voor de organisatie betekenisvolle thema’s. We hanteren daarbij het concept van de Professionele Leer Gemeenschap, de basisprincipes van praktijkonderzoek van Harinck en de datateammethode. Naar aanleiding van een verlegenheidssituatie komen we tot een duidelijke onderzoeksvraag. Met elkaar gaan we in een proces van samen leren en ontdekken op zoek naar antwoorden.

Aan het einde van een traject met Both & De Bruijn hebben we antwoorden gevonden op de onderzoeksvraag en zijn er concrete acties geformuleerd om verlegenheid te veranderen in gelegenheid.

Door hun ervaring als (kern)docent bij Penta Nova zijn Dick en Alex in staat om mensen verder te helpen in onderzoeksmatig werken.

Both en De Bruijn