Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Leren en ontwikkelen in een common

Wij geloven dat leren veel beter lukt en meer plezier geeft als je dat samen doet: It takes two to tango! Daarom is het de moeite waard (terwijl het niet ervaren zal worden als moeite!) om te werken aan een cultuur waarin teamleden met en van elkaar (en met en van experts) leren. Dat vraagt niet alleen om een structuur die leren faciliteert, maar ook om een cultuur waarin leren de normaalste zaak van de wereld is; organiseren om te leren en niet om te beheren! Teamleden komen samen verder als ze elkaar aan het werk zien, elkaar consulteren, mooie praktijken uitwisselen, ervaringen delen over wat wel en niet werkt en waarom het wel of niet werkt. Dat zorgt ervoor dat 1+1=3 wordt. Wij zijn op dit moment bezig om het concept van de common uit te werken en toe te passen.

Tijdens onze training/begeleiding denken we -afhankelijk van de situatie en de fase waarin het team zich bevindt- na over belangrijke aspecten van een common: vertrouwen, open en duidelijke communicatie, collectieve ambitie, cultuur, resultaat en feedback, relatie tot de context en het samen leren en innoveren.
We brengen met elkaar in kaart waar we nu staan en hoe we stap-voor-stap verder kunnen komen in ons (deel)team.
Het boek Ga tot de mier! van Alex de Bruijn en het boek Nieuw leiderschap – van bezitten naar delen van Dick Both, Alex de Bruijn en Arnold Huijgen blijken zeer geschikte instrumenten om de professionele dialoog m.b.t. dit thema op gang te brengen en richting te geven. Je kunt ervan op aan dat een lerende, innoverende cultuur aan het einde van een traject met Both & De Bruijn merkbaar is.

In toenemende mate begeleiden wij scholen en zorginstellingen bij het (door)ontwikkelen van een lerende organisatie. De belangstelling voor dit thema is een logisch gevolg van de kantelperiode waarin organisaties zich bevinden: van verticaal georganiseerde en aangestuurde organisaties naar meer horizontaal georganiseerde en aangestuurde organisaties (zie daarover wat in ons boek Nieuw leiderschap – van bezitten naar delen schrijven). Deze verschuiving vraagt ander leiderschap en anders organiseren en daar kunnen Dick en Alex veel in betekenen.

Both en De Bruijn