Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Visievorming/collectieve ambitie

Niet voor niets is het eerste aspect in onze boeken Onderwijs vraagt leiderschap! en Zorg vraagt leiderschap! het ontwikkelen van een collectieve ambitie. Een collectieve ambitie geeft richting aan ontwikkeling en zorgt voor duidelijkheid bij teamleden. Een heldere collectieve ambitie voorkomt dat het team zich voortbeweegt als een ronddobberend schip zonder duidelijke bestemming. Een helder punt in de verte zorgt ervoor dat teamleden gemotiveerd zijn en moed hebben. Het geeft een gevoel van ‘ergens samen voor gaan’. Niet door alles dicht te plannen en elkaar voortdurend te controleren, maar door het geven van (verdiende) ruimte en (verdiend) vertrouwen. In een dergelijke cultuur komen mensen tot groei en bloei. In zo’n omgeving ervaren mensen werkplezier en komen ze eerder tot ontwikkeling.

Tijdens onze training/begeleiding denken we na over het belang van een collectieve ambitie en worden concrete handvatten aangereikt om hier in de dagelijkse praktijk mee aan de slag te gaan! Aan het einde van een traject met Both & De Bruijn heeft u een collectieve ambitie die leeft, functioneert én inspireert!

In veel organisaties -met name scholen en zorginstellingen- hebben wij de afgelopen jaren een steentje bij mogen dragen aan het ontwikkelen van een collectieve ambitie. Vaak rondom de start van een nieuwe planperiode. De organisatievorm en de invulling is heel divers en sluit naadloos aan bij de wensen en mogelijkheden van de opdrachtgever. Het doel is in alle gevallen gelijk: door middel van creatieve werkvormen en de professionele dialoog de vaak impliciet aanwezige idealen expliciteren en samen laten smelten tot een collectieve, inspirerende en richtinggevende ambitie! Daar gaan we voor!

Both en De Bruijn