DOOR: Alex de Bruijn

12 januari 2017

Het zou goed zijn als organisaties meer op rotondes zouden lijken in plaats van op kruispunten met stoplichten. Het wordt je in de auto zo nu en dan behoorlijk lastig gemaakt. Matrixborden die te pas en te onpas gaan knipperen zijn eerder oorzaak van files en oponthoud dan de oplossing ervan. Of doorgetrokken strepen op […]

Both en De Bruijn