DOOR: Dick Both

16 januari 2023

Jarenlang voelen medewerkers zich onveilig. Opeens komen ze met hun verhaal naar buiten. Mikpunt is hun leider. Die misbruikte volgens hen zijn macht. Dit artikel verscheen op 26 november 2022 in het Reformatorisch Dagblad. Onderzoek naar klachten over een onveilig werkklimaat onder oud-Kamervoorzitter Arib leidde begin deze maand abrupt tot haar vertrek uit de politiek. […]

DOOR: Dick Both

16 januari 2023

Dick Both, werkzaam als (interim)directeur, coach en trainer, schreef het boek Jozua, dapper, dienstbaar, doortastend (uitg. De Banier). Het is een werkboek voor leiders in kerk en organisatie. Dit korte interview verscheen op 13 mei 2022 in het Reformatorisch Dagblad. Wat is dit voor boek? Het gaat meer over leiderschap en management dan over het […]

DOOR: Dick Both

27 april 2020

Dit manifest is te gebruiken bij het lees- en werkboek voor leiders in kerk en organisatie Nehemia – Bidder Bouwer Leider De lezer kan reflecties en bevindingen noteren in de digitale versie van het persoonlijk leiderschapsmanifest dat is op te vragen bij de auteur via het contactformulier van deze site of direct via [email protected]. Wie […]

DOOR: Alex de Bruijn

27 april 2020

In plaats van vakanties in te korten, om leerlingen vermeende leerachterstanden in te laten halen, zou het van wijsheid getuigen als de minister de scholen de tijd en ruimte zou geven voor doordenking en dialoog rond de noodzakelijke herinrichting. Stel je voor dat je al jaren met huisgenoten samenleeft, samenwerkt en samen leert onder één […]

DOOR: Alex de Bruijn

25 september 2019

Basisscholen in ons land kampen al jaren met het probleem van een lerarentekort. Voor de korte termijn bieden het beschikbaar stellen van extra middelen voor de scholen, het stimuleren van zij-instroom en het verhogen van de salarissen wellicht wat soelaas, maar voor de langere termijn ligt er vooral een uitdagende opdracht voor de scholen zelf. […]

DOOR: Alex de Bruijn

12 januari 2017

Het zou goed zijn als organisaties meer op rotondes zouden lijken in plaats van op kruispunten met stoplichten. Het wordt je in de auto zo nu en dan behoorlijk lastig gemaakt. Matrixborden die te pas en te onpas gaan knipperen zijn eerder oorzaak van files en oponthoud dan de oplossing ervan. Of doorgetrokken strepen op […]

Both en De Bruijn