Blogs en publicaties

DOOR: Alex de Bruijn

25 september 2019

Basisscholen in ons land kampen al jaren met het probleem van een lerarentekort. Voor de korte termijn bieden het beschikbaar stellen van extra middelen voor de scholen, het stimuleren van zij-instroom en het verhogen van de salarissen wellicht wat soelaas, maar voor de langere termijn ligt er vooral een uitdagende opdracht voor de scholen zelf. […]

DOOR: Alex de Bruijn

4 januari 2019

De inrichting van het onderwijs is te veel gericht op het waarderen van kennis. Geef bij het bepalen van resultaten meer plaats aan de hele mens, inclusief hart en handen. Vraag iemand uit het onderwijs waar hij of zij aan denkt als het gaat over resultaten en negen van de tien keer zal hij een […]

DOOR: Alex de Bruijn

12 januari 2017

Het zou goed zijn als organisaties meer op rotondes zouden lijken in plaats van op kruispunten met stoplichten. Het wordt je in de auto zo nu en dan behoorlijk lastig gemaakt. Matrixborden die te pas en te onpas gaan knipperen zijn eerder oorzaak van files en oponthoud dan de oplossing ervan. Of doorgetrokken strepen op […]

DOOR: Alex de Bruijn

7 mei 2016

Bijscholing van leraren heeft weinig effect. Dat kan beter: geef hun zelf medeverantwoordelijkheid voor de leiding van hun school. Scholen lijken nauwelijks beter te worden van de bijscholing van leraren. Uit het onderzoek De staat van de leraar (april 2016) valt af te leiden dat het moeilijk blijkt het aangeleerde toe te passen in de praktijk van […]

DOOR: Alex de Bruijn

28 augustus 2015

Willen scholen werk maken van talentontwikkeling, dan zullen er ingrepen verricht moeten worden in het huidige onderwijssysteem, betoogt Alex de Bruijn. In de meeste regio’s van het land is de schooltrein weer in gang gezet na een lange rustperiode. Daarvoor moet er heel wat georganiseerd worden. En als de trein eenmaal op stoom is, vraagt […]

DOOR: Dick Both

18 augustus 2015

Zittenblijven vraagt niet om een zomerschool, maar om permanente vorming en begeleiding, betoogt drs. Dick Both. Ondanks de zomervakantie zijn vorige en deze week zo’n 7000 leerlingen alvast met het nieuwe schooljaar begonnen. Zij zijn door de school geselecteerd en hebben het ‘voorrecht’ om in twee weken van hun zomervakantie intensief aan de slag te […]

DOOR: Alex de Bruijn

29 mei 2015

Onbegrijpelijk dat de visie van een organisatie niet leeft onder medewerkers, stelt Alex de Bruijn. Hij biedt een handreiking. Waar visie ontbreekt, komt het volk om. Dit aan het Bijbelboek Spreuken ontleende spreekwoord is veelzeggend. Toch kom ik in het onderwijs en in de zorgsector maar weinig mensen tegen die enthousiast reageren als het over […]

DOOR: Alex de Bruijn

7 mei 2015

Uit een onderzoek van CNV Onderwijs blijkt dat de leraren in het basisonderwijs de vele extra taken naast het reguliere lesprogramma zat zijn. Ze hebben een hitteschild nodig.Ongeveer 80 procent van de leraren heeft last van hoge werkdruk. Deze wordt voornamelijk veroorzaakt door andere activiteiten dan het lesgeven. De leraren klagen over een grote hoeveelheid […]

DOOR: Dick Both

7 mei 2015

Collectieve ambitie is een veelbesproken thema. Ook in het onderwijs. Het wordt als een belangrijke voorwaarde gezien voor duurzame schoolontwikkeling. Tegelijkertijd ervaren schoolleiders dat het niet gemakkelijk is om daadwerkelijk te komen tot een inspirerende en le- vendige collectieve ambitie. Ook zoeken schoolleiders naar hun rol in dit proces. In dit artikel denken we na […]

DOOR: Dick Both

17 april 2015

Er zijn mechanismen in onderwijsorganisaties die je gewoon niet moet willen omdat ze (voorzichtige) aanzetten om te komen tot een professionelere cultuur om zeep helpen. Eén van de meest dramatische bedenksels van de afgelopen jaren is wel het LD-entreerecht. Sinds 1 augustus jl. kunnen we terugblikken op dit gedrocht uit de cao 2014-2015. Docenten die […]