Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Maak leraren baas van de school

DOOR: Alex de Bruijn

7 mei 2016

Bijscholing van leraren heeft weinig effect. Dat kan beter: geef hun zelf medeverantwoordelijkheid voor de leiding van hun school.

Scholen lijken nauwelijks beter te worden van de bijscholing van leraren. Uit het onderzoek De staat van de leraar (april 2016) valt af te leiden dat het moeilijk blijkt het aangeleerde toe te passen in de praktijk van elke dag. Kennis en vaardigheden die daarvoor nodig zijn, zitten blijkbaar niet vanzelfsprekend in de gereedschapskist van leraren.

Hierdoor worden veel mooie initiatieven in de kiem gesmoord en krijgen deze geen vervolg binnen de school. Dit raakt de kwaliteit van het onderwijs. Er is leiderschap bij leraren nodig om opgedane kennis betekenisvol te maken in het belang van sc …

Delen

Both en De Bruijn Beeldmerk
Both en De Bruijn