Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Profielschets directeur-bestuurder Eben-Haezerschool Oldebroek

DOOR: Dick Both

9 januari 2021

De huidige directeur, de heer Diederic Kloosterman, heeft met ingang van uiterlijk 1 augustus 2021 een nieuwe baan gevonden bij de Vereniging voor Gereformeerd Schoolonderwijs (VGS). Het bestuur van de Eben Haëzerschool te Oldebroek hoopt – na een zorgvuldig traject van werving en selectie – een geschikte opvolger te vinden die in staat is deze reformatorische basisschool de komende jaren te leiden.

Typering van de school en het team

De Eben Haëzerschool is gehuisvest in een mooi, recent gerenoveerd schoolgebouw, in de kern van het dorp Oldebroek. Ruim 300 kinderen bezoeken de school. Daarnaast heeft de school een samenwerking met SKO waarbij er binnen de school reformatorische peuteropvang wordt aangeboden. De leerlingen en hun ouders komen zowel uit Oldebroek als omliggende gemeenten en heeft daarom een streekfunctie.

Onze leerlingen krijgen dagelijks les van betrokken leerkrachten die persoonlijk en in teamverband werken aan hun ontwikkeling.

De afgelopen jaren zijn diverse schoolbrede ontwikkelthema’s opgepakt die er voor gezorgd hebben dat de school onderwijskundig en kwalitatief staat. Dit was nodig na een kritisch Inspectierapport in 2016. Sinds die tijd is er heel hard gewerkt en veel veranderd. Wel is er de behoefte en ambitie om door te ontwikkelen en nog beter in staat te zijn onderwijs te geven waarin we tegemoet komen aan de ondersteuningsbehoefte van onze leerlingen.

Als leerkrachten werken we met veel plezier en in goede harmonie met elkaar samen. De sfeer in het team is betrokken en warm. Onze collegialiteit gaat hand in hand met professionaliteit, onder andere door het werken in leerteams, door samen opleidingen en trainingen te volgen (w.o. Human Dynamics) en onze schouders te zetten onder een open, professionele cultuur.

De school wordt bezocht door kinderen die afkomstig zijn uit gezinnen die lid zijn van de kerkgenootschappen die behoren tot de reformatorische gezindte. We vinden het belangrijk om samen met de ouders te werken aan de ontwikkeling van hun kinderen en onze leerlingen.

Missie en kernwaarden

Onze school is een reformatorische school. Veel ouders kiezen voor onze school vanwege de wijze waarop invulling wordt gegeven aan onze identiteit. Gods Woord en de daarop gegronde Formulieren van Enigheid is voor ons allemaal de basis van handelen en werken. Vanuit Gods Woord hebben we de vertaalslag gemaakt naar acht leefregels. Deze leefregels zijn op verschillende plekken in de school zichtbaar en zijn uitgewerkt in bijpassende gedragingen en houdingen voor ons als personeel en voor onze leerlingen. Op de website zijn de uitwerkingen te vinden: https://www.ehsoldebroek.nl/.

Onze uitdagingen

Onze school is een school in ontwikkeling. Er is de afgelopen jaren enorm veel werk verzet door ons team. We kijken daar met gepaste trots op terug. Het vertrek van onze directeur betekent echter niet het einde van deze ontwikkeling. We willen daarmee samen verder! Met een goede balans tussen dat wat er nodig is en de draagkracht van het team. En vanuit een gezamenlijke ambitie, waarin we iedere betrokkene meenemen. Onze schoolleider vervult in dat proces een belangrijke rol. Naast schoolbrede ontwikkeldoelen willen we de komende jaren nog meer inzoomen op onze leerkrachtvaardigheden. Dus het primaire proces in de klas. Wat moeten wij kennen en kunnen om nog beter aan te sluiten bij dat wat onze leerlingen nodig hebben om zich te ontwikkelen tot de leerlingen die we richting het vervolgonderwijs willen laten gaan.

Dat vraagt om een sterk team! Onze bouwcoördinatoren worden in de toekomst teamleiders en geven – in nauwe samenwerking met de schoolleider – leiding aan ons en onze school.

Dat vraagt ook om betrokken ouders. Achter onze leerlingen zien we hun ouders. Samen met hen willen we ons inspannen voor onze leerlingen.

Wie zoeken wij?

Als bestuur, medezeggenschapsraad en team hebben we goed nagedacht over de schoolleider die we de komende jaren denken nodig te hebben.

We verwachten dat onze nieuwe directeur:

Wat kunnen we onze nieuwe directeur bieden?

Naast een prachtig team en een mooi gebouw, veel ruimte en verantwoordelijkheid als directeur-bestuurder. Het bestuur heeft gekozen voor een toezichthoudende rol en opereert op hoofdlijnen, maar wil betrokken, benaderbaar en nabij zijn waar nodig.

De arbeidsvoorwaarden zijn passend bij de inhoud en verantwoordelijkheid van deze functie. Bij de inschaling en salariëring hanteren we de cao Primair Onderwijs. De functie is ingeschaald conform de CAO PO. De werktijdfactor is in overleg te bepalen. Een fulltime dienstverband heeft de voorkeur omdat we het erg belangrijk vinden dat onze schoolleider er is.

Informatie over het traject van werving en selectie

We komen graag in contact met geïnteresseerde kandidaten! Ook kandidaten die zich vrijblijvend willen oriënteren.

Wil je meer weten over deze uitdagende functie? Neem contact op met de huidige directeur, Diederic Kloosterman, voor meer informatie. Hij is te bereiken via telefoonnummer 06-45 73 10 48. Of met Dick Both. Hij begeleidt het proces van werving en selectie. Zijn telefoonnummer is 06 36 33 67 89.

Tussen 9 januari en 23 januari 2021 is het mogelijk je sollicitatiebrief en cv in te zenden. Je kunt deze – met de contactgegevens van zowel een zakelijke als een kerkelijke referent –per mail toesturen naar Dick Both. Zijn mailadres is [email protected].  

D.V. 26 januari en/of 1 februari zal de eerste ronde gesprekken plaatsvinden. 

Het wervings- en selectieproces wordt begeleid door drs. D.D. (Dick) Both van organisatieadviesbureau Both & De Bruijn; leiderschap ontwikkelen.

Documenten om een uitgebreider beeld van de school te verkrijgen:

Het visie- en leefregeldocument van de school

Delen

Both en De Bruijn Beeldmerk
Both en De Bruijn