Both en De Bruijn Hexagon
Both en De Bruijn Icon

Inspiratie opdoen bij de Bijbelse Jozua

DOOR: Dick Both

16 januari 2023

Dick Both, werkzaam als (interim)directeur, coach en trainer, schreef het boek Jozua, dapper, dienstbaar, doortastend (uitg. De Banier). Het is een werkboek voor leiders in kerk en organisatie.

Dit korte interview verscheen op 13 mei 2022 in het Reformatorisch Dagblad.

Wat is dit voor boek? Het gaat meer over leiderschap en management dan over het leven van de Bijbelse figuur Jozua?

„Iedereen, zeker ook leiders in kerken en organisaties, hebben in de hectiek van elke dag momenten van reflectie en inspiratie nodig. Daartoe verschijnen jaarlijks meters managementboeken. Maar putten we ook uit de Bron, uit de Levensbron Zelf, Die Zich in de Bijbel openbaart? Want de Bijbel schrijft ook over leiders. In het Bijbelboek Jozua liggen antwoorden op veel vragen. Er wordt richting gegeven in het maken van keuzes en er zijn waarden te vinden die het verschil maken. Maar de Bijbel is natuurlijk geen managementboek en in dit Bijbelboek wordt ook geen management- of leiderschapsconcept gepresenteerd. We luisteren naar Gods Woord. We volgen Jozua, proberen hem te begrijpen, en we spiegelen zijn handelen en zijn waarden aan ons eigen bezig zijn in de kerk, in de organisatie of in het bedrijfsleven.”

Voor welk publiek schrijft u, en welk doel heeft u op het oog?

„Ik schrijf voor leiders in kerk en organisatie die bereid zijn in de spiegel te kijken en die Gods Woord als relevant zien voor al ons handelen, ook in het leidinggeven. Mijn vorige boek, ”Nehemia: bidder, bouwer, leider”, blijkt ook veel gebruikt te worden voor openingen van een kerkenraadsvergadering, een MT-overleg of een ondernemersvereniging.”

Wat kunnen we op het gebied van leidinggeven (in de kerk, in het onderwijs, in het bedrijfsleven) leren van Jozua?

„Ik heb me erover verwonderd hoe relevant de Bijbelse geschiedenissen voor ons in 2022 zijn. Jozua zie ik als een wat onderbelicht gebleven persoon uit de Bijbel. Iemand die letterlijk in de schaduw van Mozes heeft gestaan. Wat me in hem aanspreekt, is de mix van enerzijds moed en vastberadenheid, anderzijds dienstbaarheid en bescheidenheid. De rode draad in zijn leven is die van gehoorzaam doen wat nodig is. In tegenstelling tot Mozes komt Jozua zelfs bij de meest onmogelijke opdrachten niet met bedenkingen. In uiteenlopende situaties voert hij in gehoorzaamheid Gods opdrachten uit, zonder dat hij daarmee zelf in het middelpunt staat.”

Wat inspireert u om te schrijven?

„Ik heb een prachtige en veelzijdige baan. Een belangrijk onderdeel vormen de trainingen voor groepen leidinggevenden, vaak uit christelijke en reformatorische kring. Het is een goed gebruik om die bijeenkomsten meditatief te beginnen en daarin een link te leggen met het thema van de bijeenkomst. Ik vind het voor mezelf waardevol om hierin studerend bezig te zijn en te zoeken naar een verbinding tussen het vakgebied van leiderschap en de Bijbel. Omdat ik vaak langere tijd met groepen werk, ontstonden er series overdenkingen waarvan er enkele nu in boekvorm zijn uitgegeven.”

Is uw visie op leidinggeven vooral gericht op de eigen kring, de reformatorische zuil?

„Zeker niet. Samen met collega’s heb ik verschillende andere boeken geschreven waarin we een visie of concept op leidinggeven hebben uitgewerkt, zoals: ”Onderwijs vraagt leiderschap!” en ”Zorg vraagt leiderschap!” Die boeken worden breed gebruikt. De boeken over Nehemia en Jozua reiken geen concept op leiderschap aan. Ik vind het niet zuiver om Bijbelse noties of geschiedenissen te gebruiken als onderbouwing van een visie op leiderschap. In deze boeken volgen we Nehemia en Jozua, luisteren we naar wat ze zeggen en proberen we te begrijpen wat hen dreef. Hoe dienden ze God? Voor welke verleidingen kwamen ze? Wat dreef hen ten diepste? Hoe hadden ze impact op hun volk? Hoe organiseerden zij hun werk? Enzovoorts. Vervolgens reflecteren we op onszelf, op de plek waar God ons stelt. Dat is mooi! Voor jezelf, maar vooral ook om samen met anderen te doen.”

Delen

Both en De Bruijn Beeldmerk
Both en De Bruijn